• วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นานสูงสุด 120 วัน
  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นานสูงสุด 120 วัน
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร

 • ผ่อนสบาย จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ
  ผ่อนสบาย จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ
  แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท และต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า ให้คุณสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายน้อยเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน จ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอก

 • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา  รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
  รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
  ไม่ว่าจะหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคล

 • จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
  จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
  ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ลดอัตราผ่อนต่อเดือนที่หนักอึ้งให้เบาสบาย แถมมีเงินเหลือใช้เบิกจ่ายได้ในยามจำเป็น

 • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
  วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
  เพียงโทรมาที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2697 5454 เวลา 08.00 – 22.00 น.
  (จำกัด 5 ครั้ง/วัน กำหนดขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวนเงินเบิกสูงสุด 300,000 บาท/วัน)

 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นานสูงสุด 120 วัน
 • ผ่อนสบาย จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดที่เรียกเก็บ
 • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา  รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
 • จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
 • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
คำนวณวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น
เลือกความต้องการของคุณ
กรอกรายได้ต่อเดือนของคุณ
฿
เลือกรูปแบบการผ่อนชำระ
image
หมายเหตุ :
การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณ เบื้องต้น ในการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยูกับ การพิจารณาจากเอกสารสมัคร
-
วงเงินอนุมัติสูงสุด/บาท
-%
อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี
-
วงเงินที่ต้องการ/บาท
-
อัตราผ่อนขั้นต่ำต่อเดือน/บาท

 

รายได้ประจำต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

           อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) 

หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

30,000 - 49,999 บาท

12.99% นาน 60 วัน

18.99% (MRR +10.19%)

50,000 - 79,999 บาท

9.99% นาน 60 วัน

16.99% (MRR +8.19%)

80,000 - 149,999 บาท

9.99% นาน 90 วัน

15.99% (MRR +7.19%)

150,000 บาทขึ้นไป

9.99% นาน 120 วัน

14.99% (MRR +6.19%)

หมายเหตุ :
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงินระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565  เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี สำหรับจำนวนเงินที่มีการเบิกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตารางข้างต้น และนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล   
- อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศ บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เท่ากับ 8.80% ต่อปี 
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท การอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร  
  • icon

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

 • icon

  2. อายุ 20 - 65 ปี

 • icon

  3. พนักงานประจำ

 • icon

  4. รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000บาทขึ้นไป

  (ประกอบด้วยเงินเดือน และสามารถรวมรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือน)

 • icon

  5. อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

 • icon

  1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

  (โดยต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสมัคร)

 • icon

  2. สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน

  ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ อายุงาน (อายุเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)

 • icon

  3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 4 เดือน

 • icon

  4. กรณีสมัครเพื่อรวมหนี้ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  กรณีรวมหนี้บัตรเครดิต – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด

  กรณีรวมหนี้สินเชื่อบุคคล – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด

 • Step
 • Step
 • Step
icon
icon
icon
กรอกข้อมูลผู้สมัครสินเชื่อ
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกอีเมล ให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณากรอกประสบการณ์การทำงาน
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณากรอกวงเงินที่ต้องการ
วงเงินที่ต้องการ ต้องมากกว่า 30,000 บาท
Other Information
สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน
การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้
ดูเพิ่มเติม
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
สามารถเบิกใช้วงเงิน ตามความต้องการ
วงเงินที่ชำระแล้วสามารถเบิกใช้เพิ่มเติมได้
ดูเพิ่มเติม
ข้อดีของการรวมหนี้
ภาระหนี้ทั้งหมดที่มีจากหลายๆสถาบันการเงิน นำมารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวกัน และดอกเบี้ยก็จะถูกคิดที่หนี้ก้อนที่รวมแล้วเพียงที่เดียว
ดูเพิ่มเติม
Loading...