• วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นานสูงสุด 120 วัน
  อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นานสูงสุด 120 วัน
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร

 • จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระ
  จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระ
  และไม่น้อยกว่า 500 บาท ให้คุณสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายน้อยเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน จ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอก

 • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา  รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
  รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
  ไม่ว่าจะหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคล

 • จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
  จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
  ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ลดอัตราผ่อนต่อเดือนที่หนักอึ้งให้เบาสบาย แถมมีเงินเหลือใช้เบิกจ่ายได้ในยามจำเป็น

 • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
  วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
  เพียงโทรมาที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2697 5454 เวลา 08.00 – 22.00 น.
  (จำกัด 5 ครั้ง/วัน กำหนดขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวนเงินเบิกสูงสุด 300,000 บาท/วัน)

 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นานสูงสุด 120 วัน
 • จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระ
 • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา  รวมหนี้ไว้ที่เดียว จบ ครบ ทุกภาระ
 • จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง
 • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
คำนวณวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น
เลือกความต้องการของคุณ
กรอกรายได้ต่อเดือนของคุณ
฿
เลือกรูปแบบการผ่อนชำระ
image
หมายเหตุ :
การคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวณ เบื้องต้น ในการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยูกับ การพิจารณาจากเอกสารสมัคร
-
วงเงินอนุมัติสูงสุด/บาท
-%
อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี
-
วงเงินที่ต้องการ/บาท
-
อัตราผ่อนขั้นต่ำต่อเดือน/บาท

 

รายได้ประจำต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

           อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) 

หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

30,000 - 49,999 บาท

12.99% นาน 60 วัน

18.99% (MRR +10.19%)

50,000 - 79,999 บาท

9.99% นาน 60 วัน

16.99% (MRR +8.19%)

80,000 - 149,999 บาท

9.99% นาน 90 วัน

15.99% (MRR +7.19%)

150,000 บาทขึ้นไป

9.99% นาน 120 วัน

14.99% (MRR +6.19%)

หมายเหตุ :
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงินระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 – 31 พฤษภาคม 2565  เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี สำหรับจำนวนเงินที่มีการเบิกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตารางข้างต้น และนับจากวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล   
- อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศ บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (MRR = 8.80% ต่อปี ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร 
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท การอนุมัติวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร  
  • icon

  1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

 • icon

  2. อายุ 20 - 65 ปี

 • icon

  3. พนักงานประจำ

 • icon

  4. รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000บาทขึ้นไป

  (ประกอบด้วยเงินเดือน และสามารถรวมรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือน)

 • icon

  5. อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

 • icon

  1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

  (โดยต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสมัคร)

 • icon

  2. สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน

  ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ อายุงาน (อายุเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)

 • icon

  3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 4 เดือน

 • icon

  4. กรณีสมัครเพื่อรวมหนี้ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  กรณีรวมหนี้บัตรเครดิต – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด

  กรณีรวมหนี้สินเชื่อบุคคล – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด

กรอกข้อมูลผู้สมัครสินเชื่อ
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกอีเมล ให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกอาชีพ

* เงินเดือนประจำ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

กรุณาเลือกเงินเดือนประจำ
กรุณาเลือกอายุงานปัจจุบัน
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกวัตถุประสงค์ในการกู้
Other Information
สินเชื่อไม่ใช้หลักประกัน
การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้
ดูเพิ่มเติม
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
สามารถเบิกใช้วงเงิน ตามความต้องการ
วงเงินที่ชำระแล้วสามารถเบิกใช้เพิ่มเติมได้
ดูเพิ่มเติม
ข้อดีของการรวมหนี้
ภาระหนี้ทั้งหมดที่มีจากหลายๆสถาบันการเงิน นำมารวมเป็นหนี้ก้อนเดียวกัน และดอกเบี้ยก็จะถูกคิดที่หนี้ก้อนที่รวมแล้วเพียงที่เดียว
ดูเพิ่มเติม
Loading...